Facebook Twitter Youtube

Tradīcijas

Himna

Pie Ievas Ādams iet caur paradīz',
Ar lapu aizsedzies, lai nepazīst.
Zem kuplas ābeles, kas saldus augļus nes,
Ar Ievu grēcīgo viņš grēkā grimst.

Kad lietu dabūja, šo zināt Dievs,
Viņš lika Ādamam tad laboties,
Jo šāda grēcība debesu valstībā
Nevienam mirstīgam nav atļauta.

Bet Ādams nenoskumst, kaut sirds tam sāp,
Un klusā vakarā pā sētu kāpj.
Pār sētu pārkāpis un Ieviņ' apkampis,
Čukst viņai piespiedies - tik tu mans Dievs.

Savā vairāk nekā pusgadsimtu garajā pastāvēšanas laikā Kalvē ir izveidojušās virkne tradīciju, kuru autori ir dažādu paaudžu kalvēnieši. Un tā tās tiek pārmantotas – no vienas dejotāju paaudzes uz otru, bet visos laikos tās tiek cienītas, sargātas un saglabātas.

Pirmā tikšanās jaunajā sezonā

Katra studiju gada pirmajā dienā Kalve sanāk kopā un neformālā, bet svinīgā gaisotnē atklātu jauno sezonu. Vadītāja Gunta Skuja parasti noskaidro tos dejotājus, kuri turpinās savu karjeru un tos, kuri saka ardievas Kalvei. Mēs izrunājam jaunās sezonas stratēģiskos plānus, galvenos darbības virzienus un uzdevumus. Izbaudām atkalredzēšanās priekus, skatāmies vasaras ceļojumu bildes un gremdējamies atmiņās par spilgtākajiem notikumiem iepriekšējā sezonā. Tikšanās parasti notiek LBTU Studentu Klubā.

Jauno dalībnieku atlase

Septembrī tiek rīkota jauno dejotāju uzņemšana potenciālajiem TDA „Kalve” dejotājiem. Jauno dalībnieku atlase izpaužas aptuveni stundu garā mēģinājuma formā, kur kopā ar esošajiem dalībniekiem jāizpilda latviešu tautas deju pamatsoļi un to kombinācijas. 
Ja jaunajiem dejotājiem būs iepaticies pie mums, tad būs iespēja apmeklēt pārējos deju mēģinājumus un iekļauties Kalves dejotāju sastāvā. 

Jauno dalībnieku uzņemšana

Februārī  ikgadējās Kalves nometnes laikā visi tie dejotāji, kuri nodejojušu pilnu vienu sezonu mūsu kolektīvā, tiek iesvētīti par pilntiesīgiem TDA „Kalve” dalībniekiem. Pirms oficiālā statusa iegūšanas viņiem jāiztur pēdējais pārbaudījums „fukšu” kārtā. Šī rituālā norise tradicionāli no gada uz gadu ir vienāda, tāpēc tiek turēta stingrā noslēpumā no visiem tiem, kas vēl nav ieguvuši pilntiesīga dejotāja statusu. Pēc pārbaudījuma izturēšanas „fukši” vadītājas un dejotāju priekšā zvēr godāt TDA „Kalve” vārdu. Tas ir svinīgs brīdis, kura noslēgumā visi, sveču gaismu ieskauti, izdzied Kalves Himnu. Un tad, protams, apsveikumi – beidzot ir iegūts oficiālā TDA „Kalve” pilntiesīga dejotāja statuss. Turpinājumā seko vērienīga ballīte, kurā drīkst piedalīties arī pirmā gada dejotāji. 

Ziemassvētku pasēdēšana

Īsi pirms došanās Ziemas brīvlaikā, Kalvēnieši tiekas „Ziemassvētku pasēdēšanā”. Šī tradīcija radusies vairāk kā 25 gadus atpakaļ, kad īsi pirms došanās uz Austrāliju, iecerētais koncertbrauciens tika atcelts. Toreiz sanāca kopā dejotāji un vadītāja un kopīgi izsūdzēja viens otram, to sāpi, kas sakrājusies. Un tā nu tas, gan ne vairs uz tik smeldzīgas nots, turpinās. Izbaudot karstvīna un piparkūku smaržu, turpat Ziemassvētku eglītes un svecīšu ielokā mēs iepazīstam labāk viens otru. Izstāstam no kurienes un kādēļ esam atnākuši uz Kalvi, izsakām, kas patīk un kas nepatīk Kalvē, tās dejotājos un vadītājā. Vadītāja dod savu neformālu novērtējumu par ikvienu no jaunajiem un arī ilggadējiem dejotājiem. Piemin tās lietas, kas viņu priecē vai sarūgtina šā brīža Kalvē. Tā ir reize, kad var atļauties izteikt vairāk, kā varbūt to uzdrošināmies ikdienā. Un tad… nāk Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu. Katrs kalvēnietis eglītes sveču apspīdēts skaita Ziemassvētku dzejolīti vai dzied dziesmiņu, lai iegūtu dāvaniņu, nevis žagaru bunti. Pēc tam seko aptuveni divas nedēļas garas Ziemassvētku brīvdienas.

Ašais zābaciņš

Šī ir pavisam jauna tradīcija, kas jau iemantojusi "Kalves" meiteņu labvēlību. Ašais zābaciņš attiecas uz puišiem, kuri uzņemti jaunajā dejošanas sezonā. Pirmajā kopīgajā ballē, parasti tā ir TDA "Diždancis" rīkotā "Rudens danču" sacensības,  tikko uzņemtajiem puišiem jānodejo vismaz viena deja ar katru "Kalves" dejotāju, kura dejo vismaz otro sezonu. Visa vakara garumā, jaunajiem puišiem nezinot, viņi tiek vērtēti. Vērtējumu par puiša dejošanas kvalitāti dod meitas, kuras dejojušas ar konkrēto puisi. Nākošajā mēģinājumā tiek paziņots titula "Ašais zābaciņš" ieguvējs, kurš saņem ceļojošo balvu zābaciņa formā.

Jubilejas koncerti

Katra piecgades jubileja tiek atzīmēta ar jubilejas koncertu. No dažādām Latvijas vietām uz Jelgavu plūst bijušie kalvēnieši, lai kopā ar tagadējo Kalvi, veidotu apjomīgu koncertprogrammu. Tie ir svētki! Svētki jau no tā brīža kad uz pirmajiem, kopmēģinājumiem atbraukuši, atkal satiekas dejotāji, mūziķi, repetitori un vadītāji, kas savus zieda laikus pavadījuši Kalvē. Jubilejas koncerts uz mirkli apstādina laika ratu un sakausē vienotā veselumā dažādu paaudžu kalvēniešus.

Salidojumi

Reizi divos gados TDA “Kalve” rīko aptuveni 1,5 stundu garu koncertu, skatītāju rindās aicinot bijušos kalvēniešus. Vadītāja Gunta vienādiņ uzsver, ka tas ir smagākais no koncertiem – atbildīgākais pārbaudījums pašreizējiem dejotājiem. Jo skarbā skatītāju “žūrija-kritiķi” ir bijušie dejotāji, kuri atbraukuši lūkoties – kā tagadējā Kalve tur godā viņu iedibinātās tradīcijas. Katram, jau liekas: “Kad mēs dejojām – tad gan bija labāk...” Veiksmes un neveiksmes neoficiālā gaisotnē tiek pārrunātas ballē, kas seko vakarā pēc koncerta.

Ādažu treniņnometne

Katru pavasari Kalve mēro aptuveni 80 km attālumu līdz Ādažiem, lai nošķirtībā no ikdienas rūpēm un kņadas aizvadītu savu gadskārtējo treniņnometni. Ādažos mēs pavadam 3 dienas. No agra rīta līdz pat vakaram mums ir treniņnodarbības Ādažu vidusskolas aktu zālē, kuras vada pieaicināti viesmākslinieki no vadošajiem deju kolektīviem, Nacionālās Operas, Kultūras akadēmijas, Mūzikas akadēmijas. Tie ir valstī atzīti un ievērojami horeogrāfi, deju pasniedzēji, klasiskās un modernās dejas, baleta dejotāji. Tā ir unikāla iespēja izbaudīt nedaudz savādāku darba stilu, kā ierasts ikdienā. Paralēli tam Ādažos tiek sagatavotas veselas koncertprogrammas vai dejas ārzemju braucieniem, atskaites koncertiem vai skatēm.
Naktis mēs pavadām slavenā Ādažu pagasta bērnudārza - Valdorfa skolas telpās. Spītējot fiziskajam nogurumam tiek atrasti enerģijas krājumi, lai mestos visneiedomājamākajās kopējās ballītēs, piedzīvojumos un vienkārši trakulībās – piemēram Studentu kāzās. Kas mūs visvairāk priecē, ka vadītāja Gunta parasti cenšas ņemt aktīvu līdzdalību visās mūsu ēverģēlībās.

Kalves Zvaigzne

Praktiski visi dejotāji Kalvē ir studenti vai LBTU absolventi. Kad kāds no dejotājiem iegūst augstskolas diplomu, Kalve oficiālā ceremonijā piešķir viņam statusu: „Kalves Zvaigzne”, kā arī ar attiecīgo uzrakstu rotātu piemiņas velti. Svinīgajā izlaiduma aktā Kalve ierodas sveikt savus dejotājus ar īpaši sagatavotu priekšnesumu, kā arī liekot absolventam izlaiduma viesu un mācībspēku priekšā izpildīt noteiktus uzdevumus, lai saņemtu „Meistara sertifikātu”. Kalve lepojas ar saviem augsti izglītotajiem dejotājiem!